ВІТАЄМО ВАС НА САЙТІ РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА!

Сподіваємося, що інформація, яку Ви тут знайдете, буде корисною та сприятиме збереженню довкілля.

Звертаємо Вашу увагу, що даний сайт перебуває в процесі наповнення, тож інформація про структуру та діяльність заповідника буде публікуватися по мірі підготовки матеріалів.

Матеріали науково--практичних конференцій

 Матерали науково-практичної конференції-2019

ЗМІСТ
ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ НА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЯХ ПОЛІССЯ
Бумар Г.Й. Щодо вивчення біорізноманіття та трансформації природних
екосистем Поліського природного заповідника
…………………………. 79
Галущенко Н.М. Застосування комплексних фенологічних характеристик
при організації феномоніторингу на територіях природно
-заповідного
фонду на прикладі НПП
«Деснянсько-Старогутський» (Сумська обл.) ... 89
Гопчак І.В., Яковишина М.С. Рекреаційна ємність прибережної смуги
озера Біле у Рівненському природному заповіднику
……………….….... 99
Загородня С.А., Шевякіна Н.А. Геоінформаційна система картографічної
підтримки рішень для управління екологічною безпекою природно
заповідних територій
…………………………………………..…………... 104
Зібцев С.В., Миронюк В.В., Сошенський О.М., Гуменюк В.В., Яворов
ський П
.П. Управління природними пожежами в природних ландшафтах
української частини Транскордонної Рамсарської території
«Ольмани
Переброди
» …………………………………………..………………..……. 109
СТРУКТУРА, СТАН ТА ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПОЛІССЯ
Варуха А.В., Василюк О.В. Загроза створення водного шляху Е-40 для
природи Полісся
. 1: еколого-правові суперечності ……………………… 7
Гопчак І.В., Басюк Т.О., Нікітюк Д.І. Оцінка гідроекологічного стану
басейну річки Льва в умовах антропогенного впливу
……….…….…..... 16
Іванець О.Р. Водойми Полісся та прилеглих теренів у гідробіологічних
дослідженнях Бенедикта Дибовського
…………………………………... 23
Aziz Maaliou, Abderzak Moussouni, Liatim Mouzai Experimental study of soil
erosion with in a sheet flow ……………………..…………………………... 28
Мартинюк В.О., Зубкович І.В. Еколого-географічний паспорт озера Сомитське 35
Погрібний О.О., Заячук В.Я., Мандзюк Р.І. Поліські біотопи сосни звичай
ної
(Рinus sylvestris L.) в Українських Карпатах …………………..……... 47
Скробала В.М., Дида А.П. Екологія соснових лісів Українського Полісся … 53
Счастная И.И. Антропогенная трансформация ландшафтов Белорусского
Полесья
……………………………………………………………………... 59
Хомюк П.Г., Заячук В.Я., Сеник В.М., Максімов С.О. Таксаційна характери
стика чорновільхових деревостанів на осушених лісових ділянках
Рівненщини
…………………………………………………………………. 65
Шукель І.В., Ніжаловський Ю.В., Попов А.І., Попова Н.І. Біологічна про
дуктивність старовікового дубового насадження на Західному Поліссі
... 73
Зінько Ю.В., Сіренко І.М., Швед Л.М. Проектований геопарк «Долина
річки Случ
» та його геотуристичні можливості .……………………... 122
Зуб Л.М., Томченко О.В., Козлова А.О., Прокопук М.С., Германюк В.А.
Оцінка екологічного стану оз. Біле за допомогою супутникових
зображень з метою візуалізації рекреаційного навантаження
………. 128
Лапінський А.В., Кузьмінчук А.В., Кримець Г.В. Низький солевміст, як
характеристика унікальності поверхневих вод Рівненського природ
ного заповідника
………………………………………………..………. 135
Мельничук Г.В. Геологічні памятки природи Рівненської області ….…. 139
Руденко Л.Г., Голубцов О.Г., Чехній В.М., Іваненко Є.І., Дідух Я.П.,
Лісовский С.А., Маруняк Є.О., Костюшин В.А. Методологія виявлення
потенційних заповідних територій і її апробація у степовій та лісосте
повій зонах України
…………………………..………………………… 145
Русецкий С.Г., Жилинский Д.Ю., Груммо Д.Г. История пожаров и оценка
современной пирологической ситуации на территории лесоболотного
комплекса
«Ольманские болота» …….…….……….…………………. 155
Холоденко В.С., Косяк Д.С., Будз О.П., Гопчак І.В. Актуальність гідро
логічних досліджень у природних заповідниках
…………….....…….. 166
Шукель І.В., Мазепа В.Г., Бачук В.А. Антропогенна трансформація
живого надґрунтового покриву в рекреаційній зоні озера Біле
……... 172
Ustin V.V., Sidorovich A.A., Zhuravchak R.O., Shushkova E.V.,
Shliakhtich E.A.
From policy-relevant science to implementation – a case
study the Transboundary Ramsar Site «Olmany – Perebrody Mires» …... 180
Шевчук О.М., Логин С.О. Геопарки Українського Полісся перспективні
ініціативи для збереження і популяризації геоспадщини
…….………. 186
ГРИБИ, ФЛОРА ТА РОСЛИННІСТЬ ПОЛІССЯ
Андріанова Т.В. Перші відомості про фітопатогенні конідіальні гриби
Національного природного парку
«Припять-Стохід» (Волинська
область
) ……………………………………………………….…………. 196
Богатько М.П., Оптасюк О.М. Систематична структура флори північно
західної частини заказника
«Почаївський» (Рівненська обл.) ………. 206
Володимирець В.О., Гуцман С.В., Берташ Б.М. Види рослин регіональ
ної охорони у флорі поліської частини Рівненської області
…………. 213
Головко О.В., Гнатюк В.В., Корбутяк В.М., Шнайдер Б.І. Картографічні
моделі оселищ важливої ботанічної території
«Бущанське Болото» ... 219
Груммо Д.Г., Цвирко Р.В., Зеленкевич Н.А. Характеристика фитоценоти
ческого разнообразия республиканского ландшафтного заказника
«Ольманские болота» …………………………………..………………. 225
Данилик І.М., Кузярін О.Т., Бурда Р.І., Борсукевич Л.М., Дани
лик Р
.М., Сосновська С.В. Ревізія флори судинних рослин Рівнен
ського природного заповідника
…………………….………………... 237
Куроченко І.І., Тимків П.О., Володимирець В.О. Нові дані про місця зростання Orchis militaris L. (Orchidaceae Juss.) на території Рівненської
області
…………………………..……………………………………….. 247
Орлов О.О. Попередній аналіз адвентивної фракції флори судинних
рослин Рівненського природного заповідника
……………………….. 254
Придюк М.П. Базидієві гриби (Agaricomycetes) Шацького національного
природного парку
……………………………………………………….. 262
Савчук Л.К., Виговський І.В., Ойцюсь Л.В. Раритетні види флори вироблених базальтових карєрів Волинського Полісся …………………... 270
Шевчик В.Л. До охорони рідкісних лучних, узлісно-полянних, болотних
та лучно
-степових видів судинних рослин Західного Полісся ………. 275
Babytskiy A.I., Bezsmertna O.O. New findings of Corynoptera species
(Diptera, Sciaridae) in the Kivertsi National Natural Park «Tsumanska
Pushcha» …………………………………………………………………. 282
Bokotey A.A., Strus I.M., Dziubenko N.V. Analysis of situation with forest
logging in Ukrainian Carpathians in respect of its potential influence on
local Black Stork population: preliminary results ….…………………….. 288
Галущенко С.В. Міграції гусок у НПП «Деснянсько-Старогутський» …. 293
Годлевська Л.В. Рукокрилі Рівненського природного заповідника:
підсумки досліджень, станом на 2019 р. ..….………………………….. 306
Evtushenko K.V. To the knowledge on spiders (Aranei) of the Rivne Region .. 311
ФАУНА ПОЛІССЯ
Назарук К.М., Журавчак Р.О. Таксономічна структура зоопланктонних
угруповань водних об
єктів Рівненського природного заповідника ... 317
Романь А.М. Іхтіофауна суміжних до Рівненського природного заповідника територій та перспективи їх заповідання ……………………….. 321
Струс Ю.М., Гринюк П.М. Результати обліків чисельності лучних
куликів
(Charadrii) в долинах річок Случ та Горинь у 2017 р. ………. 325
Франчук М.В., Бачук Л.В. Результати синхронних обліків тетерука
Lururus tetrix в Рівненському природному заповіднику ……………... 330
Франчук М.В., Добринський О.В., Кривульський Т.Ю. Сучасний статус,
поширення, чисельність та деякі аспекти екології орлана-білохвоста
Haliaeetus albicilla в Рівненській області……………….........................338
ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ТУРИЗМ В УМОВАХ ПОЛІССЯ
Дужук С.А., Омельчук О.В. Поліське бортництво та його роль у
формуванні туристичної привабливості регіону
…...…………………. 346
Слободзян І.М.. Університет «Природа» – як осередок формування екологічної свідомості та екологічної культури студентів Сарненського
педагогічного коледжу РДГУ
………………………………………….. 351

Немає коментарів:

Дописати коментар