ВІТАЄМО ВАС НА САЙТІ РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА!

Сподіваємося, що інформація, яку Ви тут знайдете, буде корисною та сприятиме збереженню довкілля.

Звертаємо Вашу увагу, що даний сайт перебуває в процесі наповнення, тож інформація про структуру та діяльність заповідника буде публікуватися по мірі підготовки матеріалів.

Природно-заповідний фонд

Природно-заповідний фонд України — ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. Станом на 01.01.2017 природно-заповідний фонд України має в своєму складі 8245 території та об’єктів загальною площею 4,318 млн.га в межах території України (фактична площа 3,985млн.га) та 402500,0 га в межах акваторії Чорного моря.
До природно-заповідного фонду України належать:
Природні території та об'єкти:
- біосферні заповідники - природно-заповідні території міжнародного значення, в яких охороняється всі шари біосфери; і доступ до яких вкрай обмежений. В Україні знаходяться 4 біосферних заповідники: Асканія Нова, Карпатський, Чорноморський та Дунайський.
- природні заповідники - це природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, покликані зберігати в природному стані типові або виняткові для даної ландшафтної зони природні комплекси з усією сукупністю їх компонентів, вивчати природні процеси і явища, що відбуваються в них, розробляти наукові засади охорони навколишнього середовища, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Ділянки землі та водного простору, що належать до заповідників, вилучаються з господарського користування. Заповідник — вища форма охорони природних територій, природна лабораторія, де ведуться комплексні наукові дослідження. Заповідники є в кожному великому природному комплексі. На території України налічується 19 заповідників.
- національні природні парки - заповідні території, що є частиною природно-заповідного фонду України. В них дозволено вільний доступ туристів.  
- регіональні ландшафтні парки - природоохоронні рекреаційні установи місцевого чи регіонального значення, створені з метою збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів та об'єктів, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення. Організовуються з вилученням або без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх власників або користувачів. Регіональний ландшафтний парк підкреслює природну своєрідність регіону.
- заказники - природоохоронні об'єкти. На відміну від заповідників можуть бути постійними або тимчасовими; у заказниках можливе часткове використання тварин, рослин та інших природних ресурсів. Залежно від характеру, мети організації і необхідності режиму охорони заказники поділяють на: ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, загальногеологічні, палеонтологічні, карстово-спелеологічні. На території заказників обмежена або заборонена діяльність, що суперечить цілям і завданням, передбаченим положенням про них. Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить меті і завданням заказників, проводять із дотриманням загальних вимог до охорони навколишнього природного середовища. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів, оголошених заказниками, зобов'язуються забезпечити режим їх охорони та збереження.
- пам'ятки природи - природоохоронні території, на яких розташований окремий унікальний природний об'єкт, який охороняється за своїм науковим, навчально-просвітницьким, історико-меморіальним або культурно-естетичним значенням. До пам'яток природи належать, наприклад, унікальні геологічні оголення, печери, водоспади, озера, метеоритні кратери тощо. Хоча пам'яткою природи може бути, наприклад, одне рідкісне дерево, в інших випадках вони вкривають території значних розмірів — ліси, гірські хребти, ділянки узбережжя і долин.
- заповідні урочища;
Штучно створені об'єкти:
- ботанічні сади — науково-дослідницький та культурно-просвітницький заклад, в якому проводиться накопичення колекцій флори з метою її вивчення, збереження, культивування й акліматизації; пошук і добір рослин, перспективних для створення зелених насаджень і здійснення інших видів господарської діяльності; робота щодо збереження генофонду рослинного світу. У ботанічному саду створюються ділянки рідкісних і звичайних рослин, а також місцевої природної рослинності. Розрізняють ботанічний сад державного та місцевого значення.
- дендрологічні парки - територія, на якій на відкритому ґрунті культивуються деревні рослини. Парк, з колекцією різних порід дерев. Насадження в дендропарку зазвичай в стилі ландшафтного парку, можуть бути самостійними або входити до складу ботанічного саду. Розміщення рослин здійснюється за систематичною, географічною, екологічною, декоративною або іншими ознаками.
- зоологічні парки - територія, спеціально створена людиною, з будівлями і обладнанням для утримання, збереження зникаючих видів та публічного показу тварин.
- парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва - 
Заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва залежно від їх екологічної і наукової, історико-культурної цінності можуть бути загальнодержавного або місцевого значення.
Основні функції природоохоронних територій:
підтримка чи розширення зони природного існування певних видів; 
підтримка чи покращення поширення, міграції та/або генетичного обміну певних видів; відновлення якості ареалів існування; 
захист видів, які знаходяться під загрозою зникнення, уразливих, ключових чи комплексних видів;
підтримка чи покращення гідрологічних функцій; 
підтримка чи покращення екологічної якості; 
контроль ерозії;
захист цінних ландшафтних форм; 
підтримка біоценозу на територіях, забруднених радіацією; 
забезпечення взаємозв’язку з сусідніми транскордонними територіями.

Склад територій та об'єктів природно-заповідного фонду Рівненської області:
- загальнодержавного значення — 27 об'єктів:
природних заповідників — 1 (47047 га)
національних природних парків — 1 (5448,3 га)
заказників — 13 (16720 га):
ландшафтних — 1 (905 га)
загальнозоологічних — 1 (100 га)
лісових — 1 (110 га)
ботанічних — 8 (12301 га)
гідрологічних — 2 (3304 га)
пам’яток природи — 8 (420,2 га):
комплексних — 1 (91 га)
ботанічних — 4 (243,2 га)
зоологічних — 1 (13 га)
гідрологічних — 2 (73 га)
дендрологічних парків — 1 (29,5 га)
парків-пам'яток садово-паркового мистецтва — 2 (39 га)
- місцевого значення — 283 об'єкти:
регіональних ландшафтних парків — 3 (58708 га)
заказників — 112 (53887,3 га):
ландшафтних — 10 (2201,2 га)
лісових — 16 (2142,8 га)
геологічних — 4 (2460 га)
ботанічних — 38 (32372 га)
гідрологічних — 11 (2442 га)
орнітологічні — 9 (1556,3 га)
ентомологічних — 16 (344 га)
іхтіологічні — 2 (3255 га)
загальнозоологічні — 6 (7114 га)
пам’яток природи — 59 (394,42 га):
комплексних — 13 (114,5 га)
геологічних — 2 (2,8 га)
гідрологічних — 13 (56,3 га)
ботанічних — 31 (220,82 га)
заповідних урочищ — 97 (3454,9 га)
парків-пам’яток садово-паркового мистецтва — 12 (128 га)


Немає коментарів:

Дописати коментар